skip to Main Content

Kun asiakkaasta pidetään hyvää huolta

Asiakaskokemus perustuu pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja molemminpuoliseen luottamukseen. Siivouspalvelussa asiakassuhde vaatii jatkuvaa huolenpitoa.

– Tasolaisten toiminta on hyvin asiakaslähtöistä ja asiakkaasta pidetään hyvää huolta, vakuuttaa Sanna Korhonen (Manager Internal Services and Communications). Sanna on työskennellyt Eaton Power Quality Oy:ssä jo yli 8 vuotta ja hänen vastuulleen kuuluvat erilaiset yrityksen ulkoistetut palvelut kuten esimerkiksi siivous- ja ruokailupalvelut.

Siivouskumppanilta vaaditaan laatua

Sanna Korhonen puhuu yhteistyöstä ja luottamuksesta.
Sanna Korhonen arvostaa asiakaslähtöisyyttä, perehtymistä ja pysyvyyttä.

– Oli tärkeää löytää kumppani, joka oppii nopeasti vaarallisessa toimintaympäristössä toimimisen, kertoo Sanna siivouspalveluiden kilpailutuksen tärkeimmästä kriteeristä. Tasolaisten ja Eatonin yhteistyö alkoi vuonna 2008.

– Ennen Tasolaisia haasteena oli muuan muassa yhteyshenkilön vaihtuminen usein sekä tuuraavien siivoojien puutteellinen perehdytys. Nyt pieni ja joustava perheyritys tarjoaa meille luotettavaa ja vakuuttavaa siivouspalvelua juuri meidän tarpeisiimme, iloitsee Sanna.

Sanna on ollut tyytyväinen Tasolaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Hänen mukaansa asiakkaan tyytyväisyys syntyy ensisijaisesti siitä, että
1. Palautteeseen reagoidaan välittömästi.
2. Yhteyshenkilö on pysynyt samana koko yhteistyön ajan ja tuntee yrityksen tilat hyvin.
3. Siivoojien vaihtuvuus on ollut suhteellisen pieni
4. Yhteyshenkilö käy usein paikan päällä ja varmistaa kaiken olevan kunnossa niin asiakkaan kuin omien työntekijöidenkin osalta.

Sannan mielestä puhtaus on tärkeää heidän yritykselleen niin työntekijöiden hyvinvoinnin kuin  tuotanto- ja muiden tilojen yleisilmeen osalta.

– Tehtaallamme käy paljon vierailijoita, joten paikkojen pitää olla kunnossa, Sanna kertoo. Eatonilla korostuvat  lisäksi tuotanto-olosuhteiden mukanaan tuomat työturvallisuuden erityisvaatimukset. Kaikkien tuotantolaitoksessa työskentelevien; myös siivoustyöntekijöiden, on ymmärrettävä turvallisuusmääräysten noudattamisen tärkeys, sanoo Sanna.

Tuotantotilojen ympäristö vaatii nopeasti reagoivan ja luotettavan kumppanin.
Tuotantotilaympäristö vaatii nopeasti reagoivan ja luotettavan kumppanin.

Yhteistyötä Tasolaisten kanssa myös kehitetään jatkuvasti.

– Rakensimme yhdessä erikoissiivouksista erillisen vuosikalenterin. Kalenterin avulla ikkunoiden ja lattioiden pesut tulevat nyt säännöllisesti hoidettua, kertoo Sanna toimivasta yhteistyöstä yritysten välillä.

Erinomainen asiakaskokemus syntyy laadukkaista ja hyvistä yhteisistä kokemuksista ja aktiivisesta toiminnan kehittämisestä asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Hyvän yhteistyön ja asiakastyytyväisyyden perusta rakentuu, kun asiakkaasta pidetään hyvää huolta – päivittäin.

Vierailevan blogistin huomioita ihmisistä laadukkaan siivouspalvelun ympärillä ja onnistuneesta yhteistyöstä yritysten välillä. Oivalluksia vakuuttavan siivouspalvelukokemuksen syntymisestä.

This Post Has One Comment

Back To Top