skip to Main Content

Laadulla on väliä – työpaikan sisäilma ja siisteys

Työpaikan sisäilman laatu vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin, terveyteen ja työsuoritukseen. Sisäilmaongelmien yleisimmät aiheuttajat ovat puutteellinen ilmanvaihto, liian korkea tai matala lämpötila sekä kuiva sisäilma. Myös siivouksen laadulla on merkittävä vaikutus sisäilmaan.

Hyvä sisäilma on hajultaan neutraalia ja ilmankosteudeltaan ja lämpötilaltaan miellyttävää. Laatu voi heikentyä erilaisten kemiallisten, biologisten ja fysikaalisten tekijöiden vaikutuksesta. Sisäilman laadun heikentymisestä johtuvia terveysvaikutuksia voi olla erilaiset oireilut, kuten allergiaoireet, ärsytysoireet, päänsärky, väsymys, pahoinvointi tai sairaudet kuten astma, hengitystieinfektiot tai silmätulehdus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Finterveys2017-väestötutkimuksen mukaan Suomessa yli kolmannes naisista ja yli viidennes miehistä on kokenut työpaikalla tai kotona sisäilmaan liitettyjä oireita elämänsä aikana.

Kenen vastuulla työpaikan sisäilman laatu on?

TTL:n mukaan työpaikan sisäilma-asiat kuuluvat työnantajalle, työntekijöille, rakennuksen omistajalle sekä työsuojelun ja työterveyshuollon edustajille. Työnantajan toimintaa työpaikkojen sisäilmaongelmien ehkäisemisessä ja ongelmien ratkaisemisessa ohjaa ja velvoittaa Suomen lainsäädäntö. Työturvallisuuslaki velvoittaa, että työnantajat seuraavat jatkuvasti työpaikan olosuhteita ja näin myös sisäilman laatua. Työnantajan tulee ryhtyä toimiin saman tien, mikäli työtiloissa epäillään sisäilman laadusta johtuvaa ongelmaa. Työntekijöiden altistuminen esimerkiksi homeelle ja kosteudelle voidaan välttää, kun toimitaan nopeasti.

Siivoustyön laatu vaikuttaa sisäilmaan

Siivous tai sen puutteellisuus vaikuttaa suoraan sisäilman laatuun ja sitä kautta ihmisten terveyteen. Siivoojien työn laadulla ja huolellisuudella on suuri merkitys. Huolimattomasti suoritettu siivous voi lisätä yleistä aistimusta huonosta sisäilmasta, jos esimerkiksi hienojakoinen pöly jää huoneeseen leijumaan. Kun siivous suoritetaan huolella ja se tehdään säännöllisesti, työpaikka pysyy siistinä ja on aina viihtyisä. Puhdas työympäristö joka pysyy siistinä ja järjestyksessä vaikuttaa positiivisesti myös työntekijöiden tehokkuuteen.

Omilla teoilla voi vaikuttaa

Jokainen voi pienilläkin teoilla vaikuttaa oman työympäristön sisäilman laatuun. Yksi helppo tapa on ylläpitää siisteyttä ja toimia siististi työtiloissa. Omalla työpisteellä kannattaa pitää yllä järjestystä, jotta viikkosiivous voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti. Irralliset paperit ja työvälineet kannattaa säilyttää suljetuissa laatikoissa tai kaapeissa. Eväät kannattaa säilyttää keittiössä, ettei kaappeihin tai paperiroskikseen jää haisemaan mitään eloperäistä.

Liiallisia hajusteiden käyttöä töissä kannattaa myös välttää, sillä hajut kuormittavat sisäilmaa ja voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Sisäilman laatu voi kärsiä myös jos tilassa työskentelee liian monta ihmistä samanaikaisesti. Toimistojen tulee huolehtia että työntekijöillä on tarpeeksi tilaa työskentelyyn, eikä sisäilma muutu tunkkaiseksi

Laadukasta yrityssiivousta kokemuksella

Tasolaiset Oy on siivousyritys, joka on erikoistunut palvelemaan erikokoisia ja eri toimialoja edustavia yrityksiä Helsingin ja Tampereen seuduilla. Siivouspalveluihimme kuuluu säännölliset ylläpitosiivoukset sekä kertaluonteiset suursiivoukset, kuten peruspesut ja ikkunoiden pesut. Palvelumme on erikoistunutta, yrityskohtaista ja räätälöityä. Ota yhteyttä jo tänään ja pyydä siivoustarjous.

Back To Top