skip to Main Content

Työ, jossa oppii joka päivä uutta

Katriina Uljas on kolmekymppinen perheenäiti Akaasta. Katriina on työskennellyt siivousalalla kohta vuosikymmenen, ja Tampereen Tasolaisilla hän aloitti viime helmikuussa palveluohjaajan roolissa.

Katriinalla on monipuolinen kokemus siivoustyöstä, sillä hän on työskennellyt niin kotisiivouspuolella kuin esim. vaativissa olosuhteissa sairaalassa. Siivousala on Katriinalle mieleinen, sillä työ tarjoaa haasteita ja avoimin mielin ja innostuneesti työhönsä suhtautuva nainen kertoo, että työssä oppii joka päivä uutta. Tärkeää työssä on myös se, että saa olla tekemisissä monenlaisten ihmisten kanssa.

Palveluesimies Katriina Uljas

Palveluesimies seuraa laatua

Syyskuun alussa Katriina aloitti Tasolaisilla palveluesimehen roolissa, jolloin työnkuva muuttui hieman entisestä. ”Tällä hetkellä työhöni kuuluu mm. asiakaspalvelu ja yhteydenpito asiakkaisiin” kertoo Katriina monipuolisesta työnkuvastaan ja jatkaa: ”Opastan myös uudet työntekijät, hoidan rekrytoinnit ja pyöritän yrityksen arkea niin, että kaikki toimii”. Laatu on tärkeä osa Tasolaisten asiakaslupausta, joten palveluesimiehellä on merkittävä rooli myös laadun seurannassa.

Tasolaiset on panostanut työyhteisön viihtyvyyteen ja siihen, että jokaista työntekijää kohdellaan tasa-arvoisesti ja hyvin. Katriina Uljaan mukaan tämä näkyy jokapäiväisessä työssä: ”Tasolaiset on avoin, reilu, joustava ja yksilönä huomioonottava työnantaja. Meille sekä jokainen työntekijä että asiakas on tärkeä ja yksilöllinen, ja se näkyy myös kaikessa toiminnassamme”.

Työyhteisö auttaa viihtymisessä

Hyvän työyhteisön merkitystä ei voi vähätellä. Katriinan mielestä hyvä työyhteisö vaikuttaa todella merkittävästi työssäviihtymiseen ja siihen, että on mielekästä tulla töihin. ”Jos työyhteisössä ei viihdy, ei työssä jaksa” summaa Katriina.

Tasolaisille rekrytoidaan aika-ajoin uusia siivoojia niin vakituisiin työtehtäviin kuin sijaisuuksiin. Kysyimmekin Katriinalta, kenelle voisi suositella työtä siivousalalla. ”Tämä työ sopii hyvin ihmiselle, joka pitää siitä, että oma työnjälki näkyy heti. Siivous on asiakaspalvelua, joten asiakaspalveluhenkisyys on ehdoton plussa. Työ on fyysistä, joten sen pitää olla työntekijälle mieleen. Siivoustyö sopii myös eteenpäinpyrkiville ihmisille, sillä alalla on mahdollisuus kouluttautua ja edetä urallaan.

Back To Top