skip to Main Content

Porrassiivouksella viihtyvyyttä ja arvoa

”Olin hankkimassa ensimmäistä sijoitusasuntoani. Välittäjä esitteli useita kohteita samalla alueella, mutta yksi teki vaikutuksen heti ensisilmäyksellä: porraskäytävä oli tahrattoman puhdas, kuramatot olivat siistejä ja ilmassa oli raikas tuoksu. Sama, ihana puhtauden tunne välittyi myös yleisistä saunatiloista ja pesuhuoneesta”.

Porrassiivous kuuluu niihin asioihin, joihin ei tule kiinnitettyä huomiota ennen, kuin se puuttuu tai on tehty huonosti. Kuitenkin hyvällä porrassivouksella on valtava merkitys viihtyvyyteen ja asuntojen arvoon.

Turvallisuus huomioon rappujen siivouksessa

Tiesitkö, että myös turvallisuusnäkökulma on tärkeä porrassiivouksista puhuttaessa? Suomessa tapahtuu joka vuosi ikäviä onnettomuuksia rappukäytävissä, kun esim. liukastutaan tai kompastutaan.

Taloyhtiön vastuulla on pitää huolta rappukäytävän siisteydestä ja turvallisuudesta.  Käräjäoikeus on määrittänyt taloyhtiön vastuusta seuraavasti:

Taloyhtiön pitää vahingon sattuessa pystyä näyttämään toteen, että se on toiminut huolellisesti. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää virhettä, laiminlyöntiä tai tahallista toimintaa.

Jos tapaturman katsotaan johtuvan taloyhtiön laiminlyönneistä, tulee korvaus jokaisen osakkaan maksettavaksi. Siksi kannattaakin miettiä tarkkaan, kuka hoitaa taloyhtiön siivouksen.

Siivottu tila on turvallinen ja hygieninen

Turvallisuus ja hygienia ovat tärkeitä asioita. Turvallisuuteen kuuluu tapaturmien ehkäisemisen lisäksi myös esim. paloturvallisuuden huomioiminen ja riittävä valaistus – jossa osatekijänä on myös puhtaat ikkunat. Taloyhtiön yhteisissä saunatiloissa hygienian merkitys korostuu, ja onkin tärkeää, että siivouksen suorittaa henkilö, joka todella osaa työnsä.

Tasolaiset tarjoaa ammattitaitoista, kokonaisvaltaista palveluita taloyhtiöille. Jokaiselle kohteelle laaditaan räätälöity palvelukuvaus, jossa taloyhtiön tarpeet ja toiveet on huomioitu tarkasti. Sovitusta pidetään kiinni, ja siivouksen hoitaa vakituinen, kohteen hyvin tunteva siivooja.

”Tasolaisten laatulupaus näkyy työmme jäljessä. Hoidamme kohteita kokonaisvaltaisesti, ja ylläpitosiivouksen lisäksi pidämme huolta suursiivouksista – vahauksista ikkunanpesuista,” kertoo Tasolaisten palvelupäällikkö Sanna Sironen.

Olisiko aika kilpailuttaa taloyhtiönne porrassiivous? Ota yhteyttä Tasolaisiin – me pidämme huolta asuntosi arvosta ja asukkaiden turvallisuudesta!

Back To Top