skip to Main Content

Toimivaa teollisuussiivousta

Monipuoliset tilat vaativat monipuolista siivousosaamista.

Sandvik on Tampereella sijaitseva älykkäitä koneita valmistava yritys, jonka paikalliset tuntevat paremmin Tamrockina. Yrityksen toimitiloissa on paljon erilaisia toimintoja, joten myös siivouspalvelun on oltava monipuolista ja ammattitaitoista.

Kiinteistöpäällikön tiimissä työskentelevä Heidi Nykänen kertoo, että siivoojilla on oltava osaamista toimisto-, asiakastila- saniteetti, keittiö- sekä tuotantosiivouksen osa-alueilta. ”Kaikilla alueilla on omat puhtaanapitovaatimukset, joten siivouksen merkitystä ei voi korostaa liikaa”, kertoo Nykänen, jonka vastuualueella on muun muassa toimitilojen layoutit ja kalusteet sekä siivouksen yhteyshenkilönä toimiminen.

Heidi Nykänen työskentelee Sandvikin siivousostopalveluiden yhteyshenkilönä.

Siivouksen laatuvaatimus korkealla

”Siivouksen prioriteetti on luonnollisesti asiakastilat, sillä ne ovat tärkeä osa yritysmielikuvaa, mutta yhtälailla työskentelytilojen siisteydellä on iso merkitys – luovathan ne viihtyvyyttä ja työhyvinvointia kaikille. Ruokalassa ja keittiössä on lisäksi erityiset vaatimukset hygienian suhteen”, kertoo Nykänen siivouksen painopistealueista.

Sandvikilla on erittäin vahva turvallisuuskulttuuri, jossa siivouksella on merkittävä osa. ”Ja tuohan se tottakai viihtyisyyttä ihan kaikille, kun paikat ovat siistit ja puhtaat” toteaa Nykänen. Turvallisuudesta huolehtimiseen kuuluu tarkat turvallisuusohjeet, joihin palveluntarjoajien – eli myös siivousyhteistyökumppanin – on sitouduttava. ”Kaikilla alueellamme työskentelevillä pitää olla voimassaoleva työturvallisuuskortti, ja tämän lisäksi perehdytämme itse jokaisen työntekijän turvallisuusasioihin”

Sandvikin siivouksesta vastaa Tasolaiset, jonka kanssa siivousyhteistyö on jatkunut nyt vuoden verran. ”Kun valitsimme siivouspalvelua, oli tärkeimpinä kriteereinä osaamisen monipuolisuus, siivoushenkilöstön pysyvyys, joustavuus sekä turvallisuusasioiden huomioiminen” kertoo Heidi Nykänen. Yhteistyö on sujunut hyvin, ja se kehittyy jatkuvasti.

Toimivan yhteistyön taustalla ammattiosaaminen ja vuorovaikutus

Toimivan yhteistyön taustalla on paitsi ammattiosaaminen, myös tiivis ja hyvä vuorovaikutus. Joka kuukausi pidetään yhteistyökokous, johon osallistuu eri alueilla työskenteleviä sandvikilaisia ja Tasolaisten edustajia, vähintään kohdevastaava ja palveluesimes. Ennen kokousta joka siivousalueella tehdään laatukierrokset, joiden palautteet käydään kokouksessa läpi ja sovitaan, jos jotain pitää muuttaa. ”Luonnollisesti välissä tulleet välitöntä reagoimista vaativat palautteet hoidetaan heti, ja tämä on sujunut Tasolaisilta erinomaisesti” kehuu Nykänen.

Kun työstä puhutaan avoimesti ja mahdolliset epäkohdat nostetaan rakentavasti esiin, saadaan lopputulosta hiottua koko ajan parempaan suuntaan. Sandvikilaiset saavat työskennellä siistissä, viihtyisässä ympäristössä, joten Tasolaiset saavat yhteistyökumppanina kiitosta osaamisestaan ja toimintatavoistaan teollisuussiivouksesta.

Back To Top