skip to Main Content

Toimistosiivous edellyttää luottamussuhdetta

Työskentely puhtaissa ja raikkaissa tiloissa parantaa todistetusti työssä viihtymistä. Työssä viihtyminen puolestaan parantaa työn tuloksia. Siisteys on usein asia, jonka huomaa vasta, kun se puuttuu. Yleinen epäsiisteys, pölyn kasaantuminen työpöydälle ja tunkkainen ilma vievät turhaa energiaa ja laskevat työtehoa. Siisteys, pölyttömyys ja raikas ilma puolestaan mahdollistavat aivojen työskentelyn täydellä teholla.

”Haluan, että kaikki voivat työskennellä raikkaissa ja siisteissä tiloissa”, kertoo toimistosiivouksen ammattilainen Astra Pettaig.

Työntekijöiden viihtymisen ja tehokkuuden varmistamiseksi kannattaakin toimistosiivouksesta huolehtia säännöllisesti ja ehdottomasti ammattilaisen toimesta. Tasolaisten toimistosiivoukset toteutetaan aina tilaajan tarpeen ja koon mukaisesti. Siivous tehdään pääsääntöisesti työaikana ja siivooja on läsnä näkyvästi huolehtimassa siisteyden ylläpidosta ja varmistamassa muiden viihtyvyyden työpaikalla. Hän hyödyntää tehokkaasti kahvi- ja ruokatauot, jotta siivoustyö häiritsee mahdollisimman vähän toimiston muuta työntekoa.

Tasolaisilla toimistosiivouksista huolehtivat aina samat vakiosiivoojat kussakin kohteessa. Vain sairaustapauksissa saapuu koulutettu varahenkilö paikalle. He toteuttavat työnsä ammattitaitoisesti, laadukkaasti ja sovitusti. On erityisen tärkeää, että siivoojaan syntyy luottamuksellinen suhde ja hän sulautuu sujuvasti joukkoon, kuin olisi osa omaa henkilökuntaa. Koska siivooja näkee ja kuulee kaiken mitä ympärillä tapahtuu, on vaitiolovelvollisuus yrityksen asioista aivan perusjuttu.

– Siivoan toimistossa kuin olisin omassa kotonani. Tahdon kaiken olen hyvin siistiä ja pölytöntä, sillä minulle siisteys on erityisen tärkeä asia. Haluan, että kaikki voivat työskennellä raikkaissa ja siisteissä tiloissa”, kertoo toimistosiivouksen ammattilainen Astra Pettaig.

Hän on työskennellyt Tasolaisilla jo 4 vuotta ja pitää todella paljon työstään. Hänen henkilökohtaisesti saamansa palaute tehdystä työstä on ollut yksinomaan kiittävää ja lopputuloksen siisteyttä ylistävää.

– Rakastan työtäni, joka on minulle myös harrastus, sillä intohimoni on pitää paikat siistinä ja pölyttömänä, sanoo Astra iloisena.

Sujuvan ja laadukkaan toimistosiivouksen toteutus

Kun haluat huolehtia henkilökuntasi hyvinvoinnista ja raikkaista työskentelyolosuhteista, niin työtilojen ja toimiston siivoukseen kannattaa panostaa. Huomaamaton hyöty työskentelyn tehokkuuteen ja tuloksiin syntyy helposti ja vaivattomasti ammattilaisten avulla.

Näin se onnistuu:

Kuka tekee?

Helposti lähestyttävä ja hienotunteinen, hyvän tilannetajun omaava luotettava ammattisiivooja.

Mitä tehdään?

Asiakkaan tarpeen mukaan määritellyt ja sovitut siivoustoimenpiteet yrityksen toimistotiloissa. Tärkeintä on pölyttömyydestä huolehtiminen, sillä se vaikuttaa eniten huoneilman raikkauteen.

Esimerkkinä toimistosiivoukseen kuuluvat minimissään:
– Lattioilta poistetaan irtoroskat ja lattiat kosteapyyhitään
– Roska-astiat tyhjennetään
– Ovilaseista poistetaan tahrat
– WC- tilat kahvitilat/keittiöt puhdistetaan

Miten työ toteutetaan?

Siivoustyö tehdään näkyvästi ja sulavasti kuin osana yrityksen omaa henkilökuntaa. Siivooja työskentelee muita häiritsemättä ja tekee sovitut siivoustyöt huolella. Häneltä voi tarvittaessa pyytää myös pieniä lisäpalveluita. Siivous tehdään aina luottamuksella ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen.

Tilaa nyt Tasolaisilta toimistosi siivouksen tarvekartoitus/tarjouspyyntö ja varmistat henkilökuntasi tehokkaan työskentelyn ja viihtymisen puhtaissa ja raikkaissa tiloissa.

Vierailevan blogistin huomioita ihmisistä laadukkaan siivouspalvelun ympärillä ja onnistuneesta yhteistyöstä yritysten välillä. Oivalluksia vakuuttavan siivouspalvelukokemuksen syntymisestä.

Back To Top