skip to Main Content

Ehkäise liukastumisriskiä

Liukastuminen ja kaatuminen ovat yksi yleisimmistä tapaturman aiheuttajista. Liikenneturvan Pysy Pystyssä –kyselytutkimuksen mukaan lähes joka kolmas suomalainen on kaatunut liukastumalla tämän tai edellisen talven aikana. Liukastuneista miltei kolmasosa loukkasi itsensä ja joka kahdeksas joutui olemaan töistä tai koulusta pois.

Liukkaus voi aiheuttaa kaatumisen yhtä lailla ulkona kuin sisätiloissakin. Liukastumisten syinä ovat usein ympäristö ja olosuhteet, mutta myös oma varautuminen voi olla puutteellista.

Liukastuminen sisätiloissa

Ulkona sääolosuhteiden seurauksiin ei juurikaan voi vaikuttaa, paitsi pihan ja teiden oikeaoppisella kunnossapidolla. Miten käy kun astut sisätiloihin märillä keleillä? Kiinteistöjen aulojen, käytävien ja portaiden liukastumisriskien minimoinnista täytyy myös huolehtia.

Sisään kulkeutuva hiekka ja sulanut lumi voivat olla syynä yllättävälle liukastumiselle. Likaisten ja liukkaiden pintojen lisäksi erilaiset tavarat väärissä paikoissa ja kulkuväylillä on hyvin yleinen syy kompastumiselle ja kaatumiselle. Roskat on siivottava säännöllisesti, pinnat ja lattiat on pidettävä puhtaina. On myös tärkeää huomioida siivousmenetelmien ja -välineiden soveltuvuus käsiteltäville pinnoille.

Kaatumisriskejä portaissa voi ehkäistä myös oikein sijoitetut kaiteet, kitkaa lisäävät päällysteet rappusten askelmilla sekä riittävä valaistus.

Omaan varustautumiseen ja toimintaan voi vaikuttaa mm. keliin sopivilla kenkävalinnoilla, kiirehtimisen välttämisellä sekä olemalla tarkkaavainen ja nostamalla katseen pois puhelimen ruudusta liikkeellä oltaessa.

Säännöllinen huolenpito

Osaavalla siivouksella ja säännöllisellä huolenpidolla voit auttaa ehkäisemään liukastumisen ja kompastumisen riskejä sisätiloissa. Tutustu laajaan kattaukseemme siivouspalveluita yrityksille ja kiinteistöille.

Tarjoamme mm. liiketilojen, toimistojen ja laitosten työskentelytilojen säännöllistä puhtaanapitoa. Pidämme myös huolen taloyhtiöiden asukkaiden yhteisten tilojen ja rappukäytävien siisteydestä. Huolellinen, hyvin tehty siivous luo kaikille turvallisemman ympäristön – niin töissä kuin vapaa-ajalla. Ehkäise turvallisuusriskit ja pyydä tarjous siivoukselle jo tänään!

This Post Has One Comment

Back To Top