skip to Main Content

Onnistunut julkisten palveluiden ulkoistaminen

Miksi julkisen sektorin kannattaa ulkoistaa palvelunsa? Mitä kannattaa tuottaa itse ja mitä vastaavasti ostaa oman organisaation ulkopuolelta? Yrittäjänäkökulmasta me yksityisten palveluiden tuottajat tarjoamme aidon vaihtoehdon. Yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa, mutta koko markkinakenttää katsoessa kyseessä ei ole nollasummapeli.

Kilpailu kirittää julkista organisaatiota

Kilpailu pitää yllä hyvinvointia. Se varmistaa, että tuottavuus on kunnossa. Mitä tehokkaammin organisaatio toimii, sen paremmin ja enemmän se pystyy tarjoamaan palveluitaan. Vastaavasti voidaan ajatella, että tehoton organisaatio onnistuu hävittämään taivaan tuuliin kaikki sille annetut rahat ja lisäresurssit.

Tämän vuoksi julkinen organisaatio tarvitsee vertailukohdan. Kunnan päättäjän tulee voida varmistaa, että annetut resurssit – eli verorahat – käytetään tehokkaasti. Tähän ainoa keino on avata palvelut kilpailulle, jolloin saadaan vertailukohtaa yksityisiltä toimijoilta. Mikäli julkisen sektorin oma toimija on vertailussa tehokkain, niin silloin päättäjät voivat onnitella itseään.

Turussa 45 prosentin säästöt

Kauppalehti kirjoitti (4.6.2015) analyysissään Turun kaupungin tapauksesta. Se avasi kilpailulle infra-, tilojen kunnossapito-, kiinteistönhoito-, siivous- ja ruokapalveluiden palvelusopimukset. Kilpailutuksiin osallistuu useamman vuoden ajan niin yksityisen sektorin yrityksiä kuin kaupungin oma tuottaja. Tähän mennessä kaupungin omat tytäryhtiöt ovat voittaneet noin puolet kilpailutuksista. Vielä tärkeämpää veronmaksajien kannalta on, että kilpailutuksilla on saavutettu keskimäärin 45 prosentin kustannussäästöt.

Kyse ei ole mistään pienestä säästöstä.  Koko kilpailutettavan toiminnan volyymi oli pari vuotta sitten 83,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on siis jopa kymmenien miljoonien euron säästöt. Vertailun vuoksi, yhden kunnallisveroprosentin tuotto on Turussa noin 30 miljoonaa euroa.

Toisessa tapauksessa Espoon terveysasemien pilottihankkeesta saatiin erittäin positiivinen tulos. Aalto-yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan (Helsingin Sanomat 10.6.2015) sekä kaupungin omilla että ulkoistetulla terveysasemalla saatiin kustannussäästöjä, palvelu tehostui ja asiakastyytyväisyys kohosi.

Siivousalan yrittäjän kokemukset

Tuntemissani siivoustöiden ulkoistamisissa lopputulokset ovat olleet seuraavat.

1. Siivoojien palkat ovat laskeneet yksityisen alan tasolle. Vanhat työntekijät jatkavat vanhoilla palkoilla ja työajoilla, mutta monesti työohjelmat tehostuvat.
2. Tekijätasolle annetaan enemmän vastuuta niin, että asiat ratkotaan heti kentällä. Vähemmän byrokratiaa, enemmän toimintaa.
3. Loppukäyttäjien kannalta palvelutaso pysyy samana, vaikka siivous harvenee tai tehostuu. Monesti palvelutaso jopa paranee.
4. Asiakkaat, tai tässä tapauksessa kaupunkilaiset, säästävät herkästi jopa kymmeniä prosentteja. Vuodessa isot ulkoistukset tuovat herkästi miljoonaluokan säästöt.

Me yksityisen sektorin yritykset tähtäämme jatkuvaan tuottavuuden parantamiseen ja kustannustehokkuuteen. Meidän ainoa tulolähteemme on tyytyväinen asiakas.

toimitusjohtaja
TASOLAISET OY

Back To Top